قابل توجه شرکت کنندگان همایش می رساند که تنها به افرادی که هزینه ثبت نام خود را (بسته به نوع عضویت)، پرداخت کرده اند،گواهی مربوطه اعطا می گردد و صرفا عضویت در سایت به منزله ثبت نام نهایی نیست.

سه نوع عضویت وجود دارد که شرکت کننده باید یکی از این نوع عضویت را انتخاب نماید

1- دانشجویی (هزینه: 1500000 ریال)

2- عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشگاه/سازمان(هزینه: 2500000 ریال)

3- شرکت کننده آزاد (هزینه: 3000000 ریال)

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی ارسال 3 مقاله با یک ثبت نام مقدور می باشد . ارسال بیشتر از 3 مقاله به ازای هر مقاله 500000 ریال به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد.

1) راهنمای گام به گام مراحل پرداخت به روش آنلاین:

گام اول: مراجعه به لینک پرداخت آزاد و وارد کردن هزینه ثبت نام در سمینار ( یک میلیون و پانصد هزار ریال دانشجو،  دو میلیون و پانصد هزار ریال هیات علمی ، 3 میلیون ریال شرکت کننده آزاد)

گام دوم: گرفتن عکس (screenshot) از صفحه پرداخت موفقیت آمیز و ذخیره آن

گام سوم: مراجعه به میزکار سمینار و انتخاب منوی فرم شرکت در کنفرانس از قسمت ثبت نام(منوی بالای صفحه وبسایت)

گام چهارم: تکمیل فرم ثبت نام و بارگزاری تصویر گام دوم و کارت دانشجویی (در صورت دانشجو بودن) در محل مربوطه

گام پنجم: انتظار تایید دبیرخانه

2) راهنمای گام به گام مراحل پرداخت به روش آفلاین:

گام اول: مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و پرداخت حق ثبت نام در سمینار از طریق تکمیل فیش واریزی به شماره حساب 0102455065003 نزد بانک ملی به نام انجمن الکتروشیمی ایران یا پرداخت با موبایل بانک به شماره شبا IR570170000000102455065003 به نام انجمن الکتروشیمی ایران

گام دوم: مراجعه به میزکار سمینار و انتخاب منوی فرم شرکت در کنفرانس از قسمت ثبت نام(منوی بالای صفحه وبسایت)

گام سوم: تکمیل فرم ثبت نام و بارگزاری تصویر گام اول+ تصویر کارت دانشجویی(مخصوص دانشجویان) در محل مربوطه (در یک صفحه کنار هم)

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی در حال حاضر روش اول ( پرداخت از طریق درگاه انلاین) با مشکل مواجه شده است. لطفا برای پرداخت هزینه ثبت نام از روش دوم استفاده نمایید . پس از حل مشکل در پرداخت با روش اول در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.