هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی و دوازدهمین کنفرانس سالانه پیل سوختی ایران توسط انجمن الکتروشیمی ایران در 10 و 11 اسفند ماه 1401 در دانشگاه علم و صنعت ایران به صورت مجازی  برگزار می گردد. از این رو از کلیه اساتید دانشگاه ها، محققین و پژوهشگران، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های شیمی، مهندسی شیمی، مواد، صنعتگران و سایر علاقه مندان به زمینه های مختلف الکتروشیمی و پیل سوختی، برای شرکت در این سمینار علمی دعوت به عمل می آید تا ارسال مقالات و ثبت نام خود را در محورهای مختلف  سمینارهای الکتروشیمی و پیل سوختی ازطریق مراجعه به سایت سمینار انجام دهند.