آدرس دبیرخانه:

تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده سبز
کد پستی: 13114-16846
تلفن: 02177491223

همراه: 09139829877 (آقای مهندس زمانی)

فکس: 02177491242

Email: greenrc@iust.ac.ir

جهت ارسال هرگونه سوال و رفع مشکل در رابطه با همایش با شماره تماس دبیرخانه و یا شماره همراه مسئول تلفن خانه دبیرخانه (آقای مهندس سینا زمانی) ارتباط برقرار نمایید.

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.