زمان بندی و لیست برنامه های همایش را از منوی "اطلاعات کنفرانس" دریافت نمایید. همچنین لینک دسترسی سریع لیست برنامه ها نیز در صفحه اصلی وجود دارد.
08 اسفند 1401

زمان بندی و لیست برنامه های همایش را از منوی "اطلاعات کنفرانس" دریافت نمایید. همچنین لینک دسترسی سریع لیست برنامه ها نیز در صفحه اصلی وجود دارد.