نحوه پرداخت هزینه مقالات پس از پذیرفته شدن در کنفرانس
24 بهمن 1401
نحوه پرداخت هزینه مقالات پس از پذیرفته شدن در کنفرانس

نحوه پرداخت هزینه مقالات

قابل توجه محققان محترم 

ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به کنفرانس جهت داوری رایگان می‌باشد. 

لذا ضروری است جهت جلوگیری از هرگونه مشکل در ارائه مقاله محقق مورد نظر و متعاقبا بابت ارسال گواهی پذیرش مقالات، نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.

از این رو، آن دسته از محققانی که پذیرش مقاله آنها تایید شده است، جهت پرداخت هزینه مقالات، درخواست خود را از طریق ایمیل کنفرانس به نشانی greenrc@iust.ac.ir با ما در میان گذاشته تا نحوه پرداخت به شما محققان محترم اطلاع رسانی شود.

حتما در ایمیل ارسالی مشخصات کامل نویسندگان، ارائه کننده، مشخصات پرداخت کننده و نقش ان در مقاله (استاد یا دانشجو) و همچنین کد و عنوان مقاله را ذکر نمایید.

با تشکر دبیر خانه کنفرانس