دعوت از کلیه اساتید دانشگاه‌ها، محققین و پژوهشگران، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های شیمی، مهندسی شیمی، مواد، صنعت‌گران و سایر علاقه مندان به زمینه های مختلف الکتروشیمی و پیل سوختی
24 بهمن 1401
دعوت از کلیه اساتید دانشگاه‌ها، محققین و پژوهشگران، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های شیمی، مهندسی شیمی، مواد، صنعت‌گران و سایر علاقه مندان به زمینه های مختلف الکتروشیمی و پیل سوختی

هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی و دوازدهین کنفرانس پیل سوختی ایران با همکاری انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران  در 

تاریخ 10 و 11 اسفندماه ماه سال جاری (1401) به صورت مجازی برگزار می‌گردد. از این رو از کلیه اساتید دانشگاه‌ها، محققین و پژوهشگران، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های شیمی، مهندسی شیمی، مواد، صنعت‌گران و سایر علاقه مندان به زمینه های مختلف الکتروشیمی و پیل سوختی، برای شرکت در این سمینار علمی دعوت به عمل می آید تا با ارسال چکیده مقالات (حداکثر دو صفحه ای)، ثبت نام خود را تا 30 بهمن‌ماه 1401 در  زمینه های محوری مربوط به این دو سمینار از طریق مراجعه به سایت دبیر خانه سمینار به آدرس https://17thecsi.ir انجام دهند.